Duurzaam watersysteem

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. Hiervoor worden tools ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor het schaalniveau van het individuele bedrijf.

Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Voor dit project wordt het akkerbouwbedrijf van Klaas voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer (Proeftuin).


Op het bedrijf worden meerdere technieken & systemen, geïntegreerd in een totaal-bedrijfssysteem, onderzocht op bedrijfsschaal op basis waarvan agrariërs voor hun bedrijf de beste oplossing kunnen kiezen.

Zoetwaterboeren is een vierjarig TKI-PPS project en opgedeeld in vier werkpakketten:

Presentaties en video's

Ga naar het presentatie en video overzicht