Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.zoetwaterboeren.nl (hierna: Zoetwaterboeren) waarin wordt aangegeven onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie op Zoetwaterboeren is vrij te gebruiken zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoetwaterboeren is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op Zoetwaterboeren te hergebruiken. Het intellectuele eigendom van de website ligt bij Zoetwaterboeren.

Geen garantie op juistheid

Zoetwaterboeren streeft naar een zo actueel mogelijk portaal en heeft de inhoud met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op en/of de inhoud van Zoetwaterboeren onvolledig en/of onjuist zijn, of fouten bevatten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien u op basis van de inhoud van Zoetwaterboeren maatregelen neemt of aanpassingen op uw bedrijf en of organisatie en of de bedrijfsvoering doorvoert, dan kunnen wij geen aansprakelijk aanvaarden voor de eventuele schade welke ontstaat als gevolg hiervan.

De informatie, diensten en of producten op Zoetwaterboeren worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om informatie, diensten en of producten te wijzigen, te verwijderen en of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.  

Zoetwaterboeren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie en gegevens waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.