Agenda

  Alle agendapunten

Brainstorm blended learning zoet water en verzilting

In een tijdperk van klimaatverandering en groeiende bevolking is het begrijpen en beheren van onze watervoorraden van vitaal belang. Of het nu gaat om landbouw, industrie, stadsontwikkeling of natuurbehoud: water zit overal in verweven. Door studenten bewust te maken van de complexiteit van waterbeschikbaarheid en hen de tools te geven om deze uitdagingen aan te pakken, bereiden we hen voor op een toekomst waarin water een steeds kostbaarder goed wordt.

Op 5 juni organiseert SALTA, Vonk en het project Zoetwaterboeren een brainstormsessie over de mogelijkheden voor het ontvwikkelen van een blended leraning lespakket, bestaande uit theorie en praktijklessen. Met het lespakket willen de initiatiefnemers verkennen in hoeverre er voldoende draagvlak en (financiële) mogelijkheden zijn om een dergelijk lespakket te ontwikkelen. De bijeenkomst vindt plaats bij Vonk in Hoorn.