Agenda

  Alle agendapunten

De boer als watermanager

Op 1 november 2023 staat het project Zoetwaterboeren centraal op een bijeenkomst met als titel 'De boer als watermanager: water- en bodembeheer in een veranderende omgeving'. 

Tijdens de bijeenkomst geven Klaas Schenk en Pieter Vlaar een toelichting over het project Zoetwaterboeren en wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent. Tijdens deze bijeenkomst laat Klaas Schenk zijn oplossingen zien voor waterbeschikbaarheid en bodembeheer zoals een ondergronds drainagesysteem, druppelirrigatie en hergebruik en bufferen van (regen) water. Met deze bodem- en watermaatregelen wil Klaas huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatverandering het hoofd bieden.

Voor meer informatie: zie de uitnodiging.

 

 

 Uitnodiging De Boer als watermanager