Agenda

  Alle agendapunten

Kopgemeenten in het Noorderkwartier bezoeken Zoetwaterboeren

Voor het onderwerp klimaatadaptatie brengen de Kopgemeenten in het Noorderkwartier op 15 juni 2023 een bezoek aan Hoeve Lotmeer en specifiek het project Zoetwaterboeren. Met de andere regiovertegenwoordigers, de provincie, PWN en het waterschap willen ze geïnformeerd worden over hoe de agrarische sector inspeelt op de klimaatsverandering en omgaat met het vraagstuk 'voldoende zoet water en verzilting'. Binnen het project Zoetwaterboeren houdt Klaas zich nadrukkelijk bezig met klimaatadaptief en duurzaam ondernemen. Tijdens het bezoek wordt het project Zoetwaterboeren toegelicht en een rondleiding over het bedrijf gemaakt. Hierbij is specifiek aandacht voor de technieken voor watermanagement die op het bedrijf aanwezig zijn.