Agenda

  Alle agendapunten

Lezing 'Water' tijdens ledenvergadering VTTB

De Vereniging voor Tuinbouw Toeleveringsbedrijven (VTTB) is een organisatie, die staat voor de belangen voor de toeleveringsbedrijven binnen de Nederlandse land- en tuinbouw. De vereniging kent 15 leden en is een vrijwel landelijk dekkende organisatie, waarvan de aangesloten bedrijven zich richten op het leveren van een totaalpakket voor de professionele land- en tuinbouw.

Op 4 april 2023 houdt de VTTB een ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal Pieter Vlaar een lezing houden over het project Zoetwaterboeren. Hij zal ook aandacht besteden aan het EU/NL beleid op het gebied van water en de Kaderrichtlijn Water en relatie van het project Zoetwaterboeren hiermee.