Agenda

  Alle agendapunten

Open Dag Zoetwaterboeren

Een jaar na de officiële start van het project Zoetwaterboeren organiseren we op donderdag 22 juni een open middag. Je bent van harte welkom om tijdens een afwisselend programma van workshops en een veldexcursie kennis te nemen van de eerste resultaten en de toepassingen in de praktijk. Ben jij agrarisch ondernemer, erfbetreder of als stakeholder betrokken bij watermanagement en zoetwaterbeheer? Dan wil je deze dag niet missen!

Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de dagelijkse praktijk van een werkend akkerbouwbedrijf. Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager flexibel in te spelen op extremen in weertypes die van invloed zijn op voldoende zoet water en verzilting. Naast de technische en economische haalbaarheid worden deze ook getoetst op effecten op gewas, bodem, biodiversiteit en milieu.

Voor dit project is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer (Proeftuin). Noteer donderdag 22 juni 2023 van 13:00 tot 17:00 uur alvast in je agenda en meld je direct aan of stuur je e-mailadres naar info@zoetwaterboeren.nl

 Bekijk de uitnodiging