Agenda

  Alle agendapunten

Open Middag Zoetwaterboeren

Wij nodigen je van harte uit op donderdag 6 juni voor de open middag van het onderzoeksproject Zoetwaterboeren. Twee jaar onderzoek geeft interessante inzichten over duurzaam waterbeheer in de agrarische praktijk en hoe dit kunt doen. Ben jij agrarisch ondernemer, erfbetreder of op een andere manier betrokken bij watermanagement en zoetwaterbeheer bij een agrarisch bedrijf? Dan wil je deze middag niet missen! Meldt je hieronder aan via de link.

Tijdens een veldexcursie laten we de resultaten van het project zien en geven we je praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan. In een carrousel bezoek je een aantal informatiepunten voor kennis en demonstraties met tussendoor een pauze.

Drainage en sturing: Wat is een optimale inrichting en sturing van water om zelfvoorzienend te worden in zoetwateropslag? We volgen de route van het oogsten, sturen en opslaan van water. Het systeem zorgt voor voldoende zoetwater voor druppelirrigatie in de droge maanden.

Zuiveren: Hoe is de waterkwaliteit voldoende te borgen? Er wordt uitleg gegeven over de voorzuivering (zand, actief kool en UV) en het houtsnipperfilter voor het veilig opslaan van water in de ondergrond en het kunnen lozen van overtollig water. Bij de meetbalie kun je eigen water en/of bodem laten meten. Neem je deze mee?

Irrigeren: Hoe kun je optimaal irrigeren? We laten de mogelijkheden van sensoren, satellieten en modellen zien bij het irrigeren van water en de samenhang en interactie hiertussen. Welke oplossingen en handvatten zijn er om als watermanager het bedrijf te runnen?

Agronomie: Hoe ziet de mineralenkringloop eruit en wat zijn de effecten hiervan op onder meer gewas, bodem en nutriënten? Met een profielkuil laten we zien wat de rol van de bodem is voor de water- en nutriëntenvoorziening , de benutting en de milieukundige verliezen en demonstreren we een automatische bemonsteringsmethode met een quad.

Fertigeren: Hoe kun je optimaal fertigeren en sturen op gewasbehoeftes? We laten fertigatieconcepten zien voor optimale bemesting en een hoger teeltrendement. Een samenspel van technieken, meststoffen, water, sensoren, onderzoek data en kennis. 

Aanmelden kan via de onderstaande link

Open Middag Zoetwaterboeren