Agenda

  Alle agendapunten

Watermanagement op het agrarische bedrijf

Op woensdag 15 februari 2023 geeft Pieter Vlaar een lezing namens het project Zoetwaterboeren met als titel  'Watermanagement op het agrarische bedrijf'. Het is onderdeel van een jaarlijkse themadag van De Beursvereniging 'Wieringermeer en omstreken'. Pieter geeft een toelichting op de wateruitdagingen in de land- en tuinbouw en specifiek op de prblematiek van verzilting in Noord Holland. Voldoende zoetwater is het centrale thema in het project Zoetwaterboeren.