Agenda

  Alle agendapunten

Workshop PPLG-conferentie

Op 21 september 2023 orgainseren de overheden in Noord Holland een conferentie in het kader van het Provinciaal Plan Landelijke Gebied. Tijdens deze conferentie is het project Zoetwaterboeren medeorganisator van de workshop 'Wat doen we als er niet altijd zoetwater beschikbaar is?

De beschikbaarheid van zoetwater staat onder druk. De watervraag neemt toe, denk aan de toenemende vraag naar drink- en koelwater en water om de toenemende verzilting te bestrijden. Tegelijkertijd zien we door klimaatverandering steeds vaker verminderde  aanvoer van Rijn-water. De workshop geeft inzicht in de keuzes die moeten worden gemaakt en laat zien wat we er zelf aan kunnen doen. We nemen u mee in de (beleids)ontwikkelingen rond de Zoetwaterbeschikbaarheid en laten we ondernemers aan het woord die maatregelen hebben genomen om de gevolgen van verminderde zoetwaterbeschikbaarheid het hoofd te bieden. Voor dit laatste onderdeel wordt een presentatie gegeven over het project Zoetwaterboeren en de maatregelen op het bedrijf van Klaas Schenk. Centraal staat dan hoe je als agrariër omgaat met verzilting.