Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Boer van de toekomst is ook watermanager

Ook in het Noorden van het land is de strijd tegen verdroging en verzilting een actueel thema. Bij de proefboerderij Munnekezijl kijken onderzoekers wat oprukkend zout doet met de gewassen. Zoetwaterboeren deelde tijdens een bijeenkomst onlangs de ervaringen met watermanagement in Noord-Holland Noord.

Verzilting is de toename van het zoutgehalte in het grond- en oppervlaktewater en in de bodem. Het verschijnsel heeft vooral in kustgebieden de wind in de rug, door de stijgende zeespiegel, bodemdaling en steeds meer perioden van langdurige droogte. Slecht nieuws voor akkerbouwgewassen, want vooral aardappelen, graan en uien kunnen niet goed tegen zout. Hoge zoutgehaltes zijn funest voor deze gewassen.

Jan Broos, projectleider Zoetwaterboeren, gaf een toelichting op dit project. 'Boeren die er in slagen om de  neerslag vast te houden, maken de meeste kans om problemen door verzilting en droogte te voorkomen'. Het oogsten en opslaan van regenwater in natte perioden en het gebuiken in perioden van droogte staat centraal in dit project. 'Ik zie  zoetwater als mijn vierde gewas' zei Klaas Schenk. Hij wil onafhankelijk en zelfvoorziend zijn door regenwater zelf te reguleren, te beheren, op te slaan en (her) te gebruiken. Voor het project Zoetwaterboeren is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk deels ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum.

Het hele artikel leest u hier: Boer in de toekomst ook watermanager