Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

De invloed van waterbeheer op de nutriëntenefficiëntie

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseerde 9 februari 2023 een webinar rondom de invloed van waterbeheer op de nutriëntenefficiëntie. In het webinar stond de vraag welke opties er zijn om de nutriëntenefficiëntie met een goed waterbeheer te verhogen centraal, mede ook gezien het veranderende klimaat met zowel lange droge periodes als extreme neerslag. Welke maatregelen zijn mogelijk om tot een goede nutriëntenbenutting en opbrengst te komen en verliezen van nutriënten zoveel mogelijk te beperken.

In een onderdeel stond het Waterbeheer op de Boerderij van de Toekomst en Hoeve Lotmeer centraal. Wijnand Sukkel (WUR) en Klaas gaven een overzicht van de opties om nutriëntenefficiëntie te verhogen met waterbeheer, zowel cultuurtechnische maatregelen (ondergrondse wateropslag en subirrigatie via de drainage) als agronomische maatregelen (verbeteren bodemstructuur, gewas en rassenkeuze, organische stof) kwamen aan aanbod. Andere onderwerpen waren 'Druppelirrigate en fertificatie' en 'Praktische watermaatregelen voor efficiënt nutriëntengebruik'.