Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Druk bezochte Open middag Zoetwaterboeren

Door klimaatverandering en toenemende verontreinigingen neemt de beschikbaarheid van zoetwater steeds verder af. Ook de landbouw heeft hier last van. Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni jl. een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam watersysteem het teveel aan regenwater kunt opvangen en hergebruiken.

Open Middag

Twee jaar onderzoek geeft interessante inzichten over duurzaam waterbeheer en hoe je dit in de agrarische praktijk kunt doen. Hiervoor is het praktiserend akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk deels ingericht als onderzoek- en expertisecentrum. Tijdens een veldexcursie werden de onderdelen van het watersysteem bezocht. De bezoekers kregen de resultaten en praktische handvatten gepresenteerd over het oogsten, opslaan, zuiveren en het toedienen van water. De essentie van het systeem is om regenwater uit natte perioden beter vast te houden om het in droge periodes in het groeiseizoen weer te gebruiken. Met data van sensoren, satellieten en modellen wordt gekeken naar hoe het proces te managen is. Ook aan de samenhang met de mineralenkringloop en fertigeren, een combinatie van water geven en bemesten, werd aandacht besteed.

Al met al een geslaagde en leerzame dag waar veel akkerbouwers, erfbetreders, adviseurs en medewerkers van diverse overheden en organisaties op af kwamen.

De gemeente Hollands Kroon heeft een impressie van de open middag gemaakt.

impressie open middag