Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Geautomatiseerd bodemmonsters nemen

Deze week heeeft Vertify voor het project Zoetwaterboeren bodemmonsters genomen op een nieuwe, geautomatiseerde wijze. Hierbij zijn grondmonsters van 0-30 centimeter, 30-60 centimeter en 60-90 centimeter diep in één en dezelfde handeling genomen. Op deze manier hebben we maar liefst 90 monsters kunnen verzamelen in slechts één dag. Normaal gesproken zouden we hiervoor meerdere dagen en medewerkers nodig hebben gehad, wat zou hebben geleid tot meer variatie in omstandigheden en bijgevolg een minder betrouwbaar resultaat. Wat een vooruitgang!

De genomen monsters worden nu in het laboratorium geanalyseerd, met de focus op onder andere de N-mineraalvoorraad. Eerder dit voorjaar hebben we al bodemmonsters genomen, en we hebben dit proces nu herhaald. We zijn van plan om dit in het voorjaar van 2024.

Kijk hieronder naar de video van het nemen van de monsters.