Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Green Chain Noord Holland officieel van start

Dinsdag 23 januari werd de officiële aftrap gegeven van Greenchain Noord-Holland. Door de krachten in de landbouw- en voedingssector te bundelen wil Greenchain Noord-Holland de innovatiekracht in de sector te bundelen en te versterken en het onderwijs- en opleidingsaanbod beter op innovaties laten aansluiten en actueel houden. Zoetwaterboeren is een van de projecten die bij dit initiatief is aangehaakt. Hiermee beogen we de opgedane kennis en ervaring uit het project beschikbaar te stellen voor het onderwijsveld.

De innovatieslagkracht van de agrisector in Noord-Holland is nu nog gefragmenteerd. Door de krachten te bundelen en te versterken wil Green Chain NH voldoen aan de vereisten van de klimaat- en energietransitie en een duurzame landbouw realiseren in de gehele agrifood keten. Daarom worden de krachten in de regio gebundeld om de innovatiekracht te versterken en het groene onderwijs- en opleidingsaanbod te verbeteren. Dit doen ze onder andere door het realiseren van practoraten, het versterken van lectoraten en ontwikkelen van een associate degree. De vele partners zullen samenwerken en middelen inzetten om de innovatiekracht te bundelen, te verduurzamen en de landbouwsector te transformeren naar een energie- en klimaatneutrale sector met gezonde verdienmodellen en biodiversiteit.  

Greenchain Noord-Holland is een samenwerking tussen Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Aalsmeer, Amsterdam Green Campus, kennis- en onderwijsinstellingen Vonk en Hogeschool Inholland en diverse bedrijven uit de landbouw- en voedingssector. Ook Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland zijn nauw betrokken.