Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Kick off Smart Future

Op donderdag 25 januari 2024 was de officiële kick off van het RIF Smart Future. 

De vraag naar voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten is in alle sectoren groot en zal onverminderd stijgen. Om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan is een langdurige sector overstijgende samenwerking noodzakelijk. Binnen Smart Future werken daarom diverse consortia van ondernemers, overheid en onderwijs samen om een antwoord geven op de versnelde toepassing van hightech- skills. Deze samenwerking moet leiden tot voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten die de regionale arbeidsmarkt vraagt.

Vonk is penvoerder van dit RIF-project en daarnaast als partner verbonden aan Zoetwaterboeren. Daarmee is ook gelijk de link gelegd tussen ons project en Smart Future. Kennis uit ons project willen we ook beschikbaar stellen aan het onderwijs zodat de ondernemers van de toekomst kennis kunnen nemen van de technologie die in Zoetwaterboeren wordt ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.