Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

NAJK bijeenkomst Pompen of Verzuipen

De werkgroep Agrarische Jongeren Noord Holland organiseerde op maandag 23 oktober 2023 hun jaarlijkse provinciale bijeenkomst voor alle jongeren uit Noord Holland. Het was de 43-ste jongerenavond in successie. Ongeveer 180 jongeren waren aanwezig.

Water is een onmisbare bron voor de Noord Hollandse boeren. de laatste jaren wordt gekenmerkt door periodes van lange droogte en wateroverlast. Hiernaast worden thema's zoals kwaliteit en beschikbaarheid van water steeds belangrijker voor het boerenerf. 

De avond werd geleid door Siem Jan Schenk. Naast melkveehouder was Siem Jan voorzitter van LTO melkveehouderij, voorzitter LTO Noord en dagelijks bestuurder van HHNK. Nu is hij pensionado, maar nog altijd erg betrokken bij de sector.

Jan Broos heeft als projectleider Zoetwaterboeren en toelichting gegeven op dit project. Voor een klimaatbestendige en weerbare landbouw zullen agrariërs antwoorden moeten vinden op uitdagingen zoals droogte, wateroverlast, voldoende zoetwater en waterkwaliteit. Het project Zoetwaterboeren draagt bij aan de transitie van de land- en tuinbouw naar toekomstbestendig watermanager. Of anders gezegd, het project geeft boeren en tuinders tools om als watermanager het bedrijf te runnen.