Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Subsidie voor peilgestuurde drainage in Noord Holland

“Een goede watertoevoer zorgt al gauw voor 6 tot 8% meeropbrengst van je gewas.”
Subsidie voor aanleg peilgestuurde drainage

Steeds meer agrariërs gaan over op peilgestuurde drainage of plaatsen een zoete stuw. Daarmee zijn ze beter toegerust op droogte, piekbuien en verzilting. Een goede ontwikkeling, vindt zoetwatercoach Guus Braam. “Draineren moet je toch, gebruik die drainage dan op twee manieren.” Het Landbouwportaal Noord-Holland geeft 40% subsidie op aanschaf van peilgestuurde drainage of zoete stuw, voor ondernemers in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

“Zeker voor de akkerbouw en bollenteelt, maar ook voor melkveehouderij, levert peilgestuurde drainage veel voordelen op”, zegt Guus Braam, bodemkundige en zoetwatercoach van Landbouwportaal Noord-Holland.

Zout grondwater wegdrukken
“Draineren moet je toch, zeker nu er steeds meer extreme weersomstandigheden zijn, zoals piekbuien. Gebruik die drainage dan op twee manieren: voor afvoer en aanvoer van water in het perceel. Je kunt er een zoetwaterlens mee creëren in je bodem, dat drukt zout grondwater weg. En dat kan veel in opbrengt van het gewas schelen.” 

Minder schimmels dan bij beregening
Peilgestuurde drainage zorgt ook voor meer capillaire nalevering van water voor je gewas, weet  Braam. “Het gaat al snel om 2-3 millimeter per etmaal. Dat scheelt weer beregenen. Een ander voordeel is dat schimmels en bacteriën zich veel minder verspreiden dan bij het beregenen van gewassen.”

Meeropbrengst gewassen
“Het is een investering, maar die doe je al snel voor 10 tot 12 jaar. En een goede watertoevoer zorgt al gauw voor 6 tot 8% meeropbrengst van je gewas. Die toevoer wordt steeds belangrijker, gezien de drogere perioden die vaker voorkomen. Steeds meer ondernemers nemen daarom maatregelen, zoals de aanleg van deze drainage, al dan niet in combinatie met een zoete stuw.”

Efficiënter dan beregenen
Vergeleken met beregenen gaat peilgestuurde drainage veel efficiënter om met zoet water. “We gaan er echt naar toe dat we steeds zuiniger en meer zelfvoorzienend met zoet water moeten zijn. De afgelopen 10 tot 15 jaar zijn er meerdere jaren geweest die lijken op het droge jaar van 1976. Beregenen kost veel geld, aan installatiemateriaal, diesel, onderhoudspullen etc.. Je loopt ook risico’s met gewassen op naastgelegen percelen, bijvoorbeeld bruinrot bij aardappelen.”

Meer weten? Vraag om kosteloos advies

Overweegt u maatregelen rond zoet water in uw bedrijfsvoering? Vraag via www.landbouwportaalnoordholland.nl kosteloos een advies van de zoetwatercoaches Guus Braam of Ad Schoutens. “Een van ons komt langs om samen met u te kijken wat het beste past bij uw bedrijf. We kunnen dan meteen samen de aanvraag voor de subsidie invullen.”

De 40% subsidie (maximaal 15.000 euro) is voor aanleg van een verzameldrain, een regelbare put, de pomp en elektra. In verziltingsgevoelige gebieden zijn ook de kosten voor het graven van een regelsloot en de aanleg van een stuw subsidiabel. De subsidie is beschikbaar voor ondernemers in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).