Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Zoetwaterboer Klaas Schenk: "Iedereen heeft belang bij voldoende beschikbaarheid van water"

Om meer hoogwaardig uitgangsmateriaal te oogsten gooide pootgoedteler Klaas Schenk uit Anna Paulowna zijn bedrijfsvoering vorig jaar volledig om. Zijn ideeën bleven niet onopgemerkt. Binnen het project Zoetwaterboeren is zijn akkerbouwbedrijf aangewezen als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer. Daarmee heeft hij een doel bereikt; het sneller ontwikkelen en verspreiden van kennis uit nieuwe bedrijfssystemen.

Watermanagement speelt een hoofdrol in het vernieuwde bedrijfssysteem van Schenk. Vorig jaar maakte de pionierende pootgoedteler een start met de aanleg van druppelirrigatie, de omschakeling naar een teelt op bedden, de bouw van een waterreservoir en het slaan van twee bronnen (23 meter diep). Daarop volgde de aanleg van dubbele drainage. De uitvoering van ondergrondse wateropslag staat voor dit jaar op de planning.  

De ontwikkeling van het hele systeem komt in een stroomversnelling nu het akkerbouwbedrijf is aangewezen als demonstratiebedrijf in het project Zoetwaterboeren. Hierdoor kan in kortere tijd meer kennis worden opgedaan en gedeeld. En daar was het Schenk ook om te doen, vertelt hij. “Iedereen heeft belang bij zowel de beschikbaarheid van water als de kwaliteit. We zullen de druk op de omgeving moeten verminderen. Daarom bestuderen we niet alleen het sluiten van de waterkringloop maar ook die van voedingstoffen.’’

Het streven is al het drainagewater naar de opslag te pompen, maar het kan altijd nodig zijn om het af te voeren. In dat geval zal het gezuiverd moeten zijn van nitraat en fosfaat.