Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Gedeputeerde Fokkinga trapt kenniscluster verzilting af

Het verziltingsprobleem speelt onder meer in de noordelijke kleischil in Friesland. 'Er moet iets gebeuren, want de beschikbaarheid van zoetwater wordt een dingetje', waarschuwde Friese landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) donderdag bij de oprichting van het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta's.

In Nederland speelt verzilting vooral in de noordelijke kleischil in Friesland en Groningen, de Wieringermeerpolder in Noord-Holland, de Zeeuwse delta en in een aantal veenweidegebieden. Wereldwijd gaat 1,5 procent van de landbouwgrond verloren door verzilting. Voldoende aandacht voor verzilting is van belang voor onderzoek en landbouw. Het is goed dat verzilting wordt tegengegaan om in de toekomst voldoende zoetwater beschikbaar te hebben. Betrek ook jongeren bij het cluster om het probleem onder de aandacht te houden', adviseerde de gedeputeerde.

Het kenniscentrum voert zelf geen onderzoek uit, maar treedt op als partner of begeleider. De focus ligt op mitigatie zolang het kan, adaptatie als het moet. Oftewel: in eerste instantie beperken van klimaatverandering (mitigatie), waar nodig aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bij het kenniscluster zijn twintig partners betrokken. Dit betreft onder meer onderzoeksinstellingen Wageningen University & Research, Vertify en Deltares die ook betrokken zijn bij het project Zoetwaterboeren. Via hen is ons project aangehaakt bij dit nieuwe initiatief.

Meer informatie: Gedeputeerde Fokkinga trapt kenniscluster verzilting af