Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Lentetuin Event

Op donderdag 2 maart 2023 vormde Lentetuin Breezand het bloeiende decor van een bijeenkomst voor raadsleden uit de vier Kopgemeenten en statenleden van de provincie Noord-Holland. Het event werd georganiseerd vanuit de regionale samenwerking 'Samen op Kop' in samenwerking met Greenport NHN. Met als achterliggend doel de verbinding tussen de agrarische sector in de regio en de regionale politiek te versterken.

Robert Leever, wethouder van de gemeente Hollands Kroon, hield een korte inleiding waarin hij sprak over de gezamenlijke opgaves van de agrarische sector en politiek als het gaat om thema's als verduurzaming, energie en grondgebruik. Nadat Jeroen Noot (Greenport NHN) de zaal had bijgepraat over de structuur en impact van de Greenport, konden de gasten kennismaken met drie agrarische koplopers uit de regio. Eén van hen was Klaas Schenk die vertelde over het project Zoetwaterboeren. Hij vertelde o.a. over de plannen van het project in 2023.

Tijdens de middag kwam sterk naar voren dat de agrisector in Noord-Holland Noord in veel opzichten koploper is en dat er grote stappen worden gezet. Maar ook dat overheidsbeleid vaak generiek wordt uitgerold waar maatwerk vereist is, terwijl veelal complexe transities in korte tijd moeten worden gerealiseerd.