Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Nutriëntenuitspoeling vanuit drains en maatregelen

In 2022/2023 heeft Deltares een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de nutriëntenuitspoeling vanuit de drains van een akkerbouwbedrijf op kleigrond te verminderen en mogelijke maatregelen om de uitspoeling tegen te gaan. Het onderzoek is een onderdeel van het project Zoetwaterboeren en is uitgevoerd op Hoeve Lotmeer, het onderzoeks en extertisecentrum van het project.

Uit de modellering blijkt dat het planten van vanggewassen het meest effectief is om nitraatuitspoeling te verminderen. Dit geldt voornamelijk bij gewassen die al vroeg geoogst worden zoals tarwe. Om de fosfaatuitspoeling uit drains te verminderen is het omhullen van drains met ijzerzand de meest effectieve maatregel. Het type gewas bleek niet van invloed te zijn op de effectiviteit van deze maatregel. 

Lees meer over het onderzoek: Nutriëntenuitspoeling vanuit drains.pdf (631 KB)