Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Slotbijeenkomst Zoete Toekomst Texel

Om gewassen op de gewenste momenten voldoende water te kunnen geven – ook tijdens de vele droge zomers die nog komen – willen boeren op Texel zelfvoorzienend zijn op het gebied van zoet water. Samen met Acacia Institute en een groot aantal partners namen zij het initiatief en realiseerden binnen het project ‘Zoete Toekomst Texel’ op twee locaties een ondergrondse opslag van zoet water. Een succesvol project met perspectief.

Op 26 september 2023 was de slotbijeenkomst van fase 1 van dit pilotproject. Jouke Velstra gaf een toelichting op hoe de reis binnen het project Zoete Toekomst Texel verlopen is en welke lessen er geleerd zijn. Na de lunch werd de ondergrondse opslag op een van de proeflocaties bezocht. De projectpartners willen in de vervolgfase nog veel meer leren en worden de systemen optimaliseren. Ook wordt gekeken naar hoe een dergelijk concept in de praktijk opgezet en beheerd kan worden. Gedacht wordt aan het oprichten van zoetwatercoöperaties.

Slotbijeenkomst Zoete Toekomst Texel.jpg (7.45 MB)

Slow Zandfilter Zoete Toekomst Texel.jpg (7.91 MB)