Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Studenten van Vonk bezoeken Zoetwaterboeren

Op 5 juni 2024 hebben 40 studenten van Vonk NH een bezoek gebracht aan het project Zoetwaterboeren.

Na een kennismaking met het bedrijf van Klaas Schenk en een korte toelichting op het project, hebben de leerlingen in het veld de onderdelen van het watersysteem bezocht. Ze kregen de resultaten en praktische handvatten gepresenteerd over het oogsten, opslaan, zuiveren en het toedienen van water. De essentie van het systeem is om regenwater uit natte perioden beter vast te houden om het in droge periodes in het groeiseizoen weer te gebruiken. Met data van sensoren, satellieten en modellen wordt gekeken naar hoe het proces te managen is. Ook aan de samenhang met de mineralenkringloop en fertigeren, een combinatie van water geven en bemesten, werd aandacht besteed.

Al met al een geslaagde en leerzame dag.